General, Noticies, Residents|

L’Ajuntament farà una inversió de 300.000 euros entre 2021 i 2022

L’Ajuntament de Bossòst ha donat llum verda a l’inici d’un projecte ambiciós de regeneració, restauració i preservació del centre històric del municipi per combatre la seva degradació i despoblament, amb una inversió de gairebé 300.000 euros, que serà distribuida en dos fases entre els anys 2021 i 2022. En aquest sentit, el consistori ha aprovat definitivament, aquesta setmana, el projecte executiu de l’obra de reforma dels carrers de Sant Antòni, Deth Nòrd i Casteràs, inclosos en la primera anualitat, amb 178.000 euros de pressupost. Aquesta aprovació és el pas previ per a la corresponent licitació de l’obra. La resta de la inversió s’executarà l’any que ve per a la millora dels carrers d’Arnan, Sant Cerat i Sant Joan Crisòstom. Ambdues despeses compten amb finançament del PUOSC i de recursos propis de l’Ajuntament.

Aquest projecte se centra en la regeneració urbana del centre històric de Bossòst, amb la millora dels serveis públics de la xarxa vial, com l’arranjament i repavimentació dels carreres inclosos en aquest sector conegut com a Cap dera Vila, ja que en aquests moments mostra signes preocupants d’abandonament de part dels seus immobles, amb una població cada cop més envellida. Aquest factor és degut, en bona part, a l’obsolescència d’una xarxa vial i de serveis públics, feta als anys 60 del passat segle XX, i a una aposta, la del boom immobiliari, per un creixement urbà perifèric, que ha contribuït a la implantació de població a les àrees noves del municipi, en detriment del seu centre històric.

Millora de serveis i l’entorn patrimonial

En aquest sentit, el projecte contempla la millora substancial de les infraestructures municipals, condicionada a l’existència dels serveis necessaris, dimensionats segons les noves necessitats, per tal de garantir el correcte sanejament, abastament d’aigua, subministrament energètic i gestió dels residus. Per això, es preveu la substitució de la xarxa d’aigua potable existent, feta amb material de ferro i fibrociment, i la supressió de les barreres arquitectòniques i de totes les voreres, a través de la uniformització d’un paviment majoritàriament de pedra, respecant l’estètica de poble de muntanya. El nou paviment projecta una part d’aglomerat asfàltic, ja que resisteix millor els efectes perversos de la sal. La pedra autòctona, típica de la zona, es combinarà amb morter de ciment i additius per millorar l’adherència, resistir l’efecte de les gelades i de la sal.

Aquest espai conforma l’eix potenciador del Bossòst més històric, artístic i cultural, comercial i turístic. De fet, el centre històric, incoat com a Bé Cultural d’Interès Nacional – Monument Històric i Artístic, conserva en bona part la morfologia urbana original i se situa a ponent de l’església romànica de Santa Maria de la Purificació, l’únic temple considerat, a l’Aran, BCIN – Monument Històric, amb l’església de Santa Maria d’Arties. Aquest àmbit acull, a més de l’església, la majoria dels conjunts patrimonials d’interès local, com un important rentador del segle XIX (BCIL), situat al carrer Sant Cerat, els anomenats auviatges familiars (casa i borda), com Çò de Badia (s. XVIII), al carrer d’Arnan, i Çò de Gasiòla (s. XIX), al carrer Sant Joan Crisòstom, i dóna accès al castell medieval de Era Soala de Casteràs, també BCIN, i a la majoria de les ermites que defineixen la identitat del municipi (construïdes al segle XIX, i alguna abans, per protegir el poble de la pesta), com les de Sant Cerat (al sud), Sant Joan Crisòstom (a l’oest) i Sant Ròc (al nord).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window