Magràs 2017

Primer premi de narracions policials ‘Montanha Nera Bossòst’

L’Ajuntament de Bossòst, Vall d’Aran, i l’associació cultural Lee o Muere convoquen el premi de narracions policials Montanha Nera d’ acord amb les següents bases.

1 / El premi està obert a tots els alumnes de primer, segon, tercer i quart d’ESO que cursen els seus estudis a la Vall d’Aran.

2 / S’estableixen tres categories segons l’idioma emprat: aranès,
català i castellà.

3 / Les narracions, una per concursant, s’han d’inscriure dins el gènere policial (comissió o resolució del qualsevol tipus de delicte) o misteri i podran estar ambientades en qualsevol lloc i època, valorant l’originalitat argumental i la qualitat literària dels textos.

4 / Els relats, amb un mínim de cinc pàgines i un màxim de deu, amb interlineat doble espai, lletra Times 12 o similar i marge per full de 2,5 centímetres, s’han d’enviar abans del 31 de març per correu electrònic a montanhanerabossost@gmail.com indicant en el assumpte del missatge el idioma en el qual concorren.

5 / En els treballs haurà de constar únicament el nom del relat i aniran acompanyats d’una plica adjunta a part, document nominat amb el nom del relat seguit de la paraula “PLICA”, en el qual figurarà el nom de l’alumne, les seves senyes postals, el telèfon i el correu electrònic.

6 / Formaran part del jurat professors i persones relacionades amb la cultura.

7 / La decisió del premi tindrà lloc a la sala de plens de l’ Ajuntament de Bossòst el dilluns 1 de maig a les 13 hores dins de la primera edició del festival de gènere negre Black Mountain Bossòst / MontanhaNera Bossòst, serà presidit pel senyor alcalde Amador Marquès i lliurat als agraciats pels escriptors Andreu Martín, Alicia Giménez Barlett i José Luis Muñoz.

8 / El premi per a cadascuna de les categories consistirà en un lot de llibres de la sèrie juvenil Flannagan de Jaume Ribera i Andreu Martín, dedicats per l’autor present a l’acte.

Download (PDF, 19.32MB)

Restriccions al trànsit demà a Bossòst

Amb motiu de la Xa edició de la cursa Sant Silvestre

Amb motiu de la Xa edició de la Cursa de Sant Silvestre, l’Ajuntament de Bossòst avisa que demà, 31 de desembre, es produiran restriccions al trànsit rodat durant la prova popular, de 16.00h a 17.00h, aproximadament, a la travessia de la carretera N-230 i als carrers Pietat, Sorieus, Major, Sant Ròc, Sant Jaime i el camí de Camon.

Bossòst vol ser un referent del turisme de benestar a la natura


A través d’un projecte innovador per afavorir la salut i l’espiritualitat

L’Ajuntament de Bossòst ha fet els primers passos per esdevenir un referent en la promoció del benestar integral a la natura, a través d’un projecte innovador, que combina natura, patrimoni i espiritualitat. El consistori, juntament amb les associacions Acció Natura i Silene, ha presentat aquesta proposta a la població, que ha de permetre la preservació dels valors locals, la dinamització socioeconòmica i la conservació de l’entorn.

El projecte, anomentat Endinsa’t, consisteix en el desenvolupament de tres espais diferenciats, que l’Ajuntament adequarà per promoure la salut espiritual del visitant, entesa, per tant, de forma integral (física i emocional). Hi haurà un espai d’oració i meditació, a l’entorn urbà, aprofitant els punts habilitats de les Rutes Protectores de l’església i les ermites, amb panells que conviden a la lectura.

També se senyalitzarà un espai terapèutic de respiració per realitzar banys de bosc, tècnica japonesa (Shinrin-Yoku) per combatre l’estrès i afavorir el benestar personal, al bosc d’Aubàs, en concret a la zona anomenada Plan des Bruishes, significativa pels seus valors naturals i el grau de maduresa del bosc. I un tercer espai es dedicarà a la contemplació, en comunió amb el paisatge i el cosmos, a Còth de Barètja, mirador privilegiat del Pirineu central situat a més de 1.700 metres d’altitud.

Els seus impulsors preveuen la formació de guies i agents del territori per acompanyar grups reduïts de gent atreta per aquesta forma d’interacció amb la natura. El projecte serà presentat a diverses institucions del país i s’implementarà per fases, amb finançament propi (ja que s’hi desenvolupen intervencions senzilles) i subvencions d’altres administracions.

La natura del Baish Aran, amb grans reserves de bosc, i els valors espirituals arrelats, que cadascú exerceix de forma personal i íntima, són dos bons ingredients per fer de Bossòst i la Vall d’Aran, i d’altres contrades que s’hi vulguin sumar, una destinació de referència en la promoció del Benestar Integral”, ha explicat l’alcalde Amador Marqués.

L’Ajuntament de Bossòst impulsa l’ampliació del cementiri municipal


També aprova una modificació pressupostària de 280.000 euros

L’Ajuntament de Bossòst impulsa l’ampliació del cementiri municipal, a través d’una permuta entre un solar urbà propietat municipal i una finca particular adjacent al cementiri de 1.925,06 m2. Aquesta permuta ha estat aprovada avui per unanimitat en una sessió plenària extraordinària. “L’acord ens ha de permetre ampliar el cementiri, ja que s’ha quedat força petit, sense necessitat de generar nova despesa ni tampoc recórrer a l’expropiació”, ha explicat l’alcalde Amador Marqués. L’Ajuntament seguirà ara els passos per realitzar les operacions d’immatriculació i inscripció registral.

Així mateix, el Ple ha donat llum verda a l’única modificació pressupostària d’aquest exercici, valorada en 280.475 euros, per fer front a diverses despeses, com l’adequació de pàrkings, la construcció d’una caseta de cloratge d’aigua al dipòsit, l’arranjament del camí de Margalida, la reforma d’espais de l’Escola Sant Ròc i el centre infantil i familiar, i la reparació del tram de mur de contenció del carrer Sant Jaime, afectat per la crescuda del riu el 2014 i les riuades de 2013 i que compta amb una subvenció de 10.000 euros de la Diputació. La proposta s’ha aprovat amb els vots a favor del grup d’Unitat d’Aran (UA) i l’abstenció de Convergència (CDA).

L’Ajuntament neteja els entorns de la Soala de Casteràs

L’Ajuntament de Bossòst, a través de la seva brigada d’obres i serveis, ha netejat i condicionat els entorns de la Soala de Casteràs, on es troben una cova i les restes de l’antic castell medieval. Aquestes van ser redescobertes el 2015 a través d’una actuació impulsada pel consistori, a càrrec d’una subvenció d’intervencions arqueològiques de la Generalitat.

En els propers mesos volem millorar la senyalització i l’accés a aquest paratge d’interès local, inclòs a les Rutes Protectores, i al castell considerat, a més, d’interès cultural nacional, segons la seva catalogació el 1985”, ha anunciat l’alcalde Amador Marqués. L’Ajuntament treballa també en un projecte per il·luminar la cova i el castell com un nou reclam turístic a visitar en aquesta població del Baish Aran.

La Comissió d’Urbanisme aprova la construcció d’un hotel i d’una planta de gas natural a Bossòst

La Comissió d’Urbanisme de la Vall d’Aran ha aprovat avui la construcció d’un hotel al carrer Sant Ròc, a través d’una modificació puntual de les Normes Subsidiàries i Complementàries de planejament per permetre l’ús hoteler en aquest sector de la població (veure nota del Departament de Territori i Sostenibilitat). “Aquest ha estat un expedient llarg que pot donar els seus fruits per complementar l’oferta turística actual i atraure nous visitants a la població, d’acord amb la tipologia hotelera desenvolupada”, ha declarat l’alcalde i representant de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) a la Comissió, Amador Marqués.

Així mateix, la Comissió ha donat el vistiplau definitiu a la instal·lació d’una planta satèl·lit de gas natural liquat (GNL) per donar servei a la població a partir d’aquest hivern. “També esperàvem aquesta aprovació per fer realitat la distribució del gas natural a Bossòst, convertint-nos en el primer municipi aranès que tindrà aquesta energia”, segons Marqués, que ha agraït el suport i la col·laboració dels serveis d’urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat en la tramitació d’aquest expedient.

En el mateix sentit, s’ha aprovat la modificació puntual de les Normes Subsidiàries que permet la ubicació d’equipaments d’interès públic per a serveis tècnics en sòl no urbanitzable de protecció especial, com és el cas d’aquesta planta de gas natural, i seguint l’exemple d’altres municipis aranesos.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Obres de millora al sistema de tractament de l’aigua

L’Ajuntament instal·la dos filtres de depuració al dipòsit municipal

L’Ajuntament de Bossòst ha instal·lat un segon filtre de depuració de l’aigua al dipòsit municipal de regulació, ara en període de proves. D’aquesta manera, el municipi compta amb dos filtres d’aquest tipus per millorar la qualitat de l’aigua de boca. A més, la pròpia brigada municipal d’obres i serveis habilita, en aquests moments, un espai nou per adequar la instal·lació de cloratge de l’aigua al mateix dipòsit, els entorns del qual han estat condicionats amb la neteja de vegetació. En total, s’hi hauran invertit 80.000 euros, a càrrec del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC).

L’Ajuntament de Bossòst dóna prioritat a la millora del sistema de tractament de l’aigua, que se suma a les millores efectuades l’any passat en l’abastament d’algunes captacions i que volem continuar amb noves actuacions en aquestes fonts, així com a la xarxa envellida de distribució a través de la instal·lació de noves vàlvules per sectoritzar les línies i millorar la gestió del sistema, per a les quals hem demanat les subvencions corresponents”, ha explicat l’alcalde Amador Marqués.

La feria de otoño de Bossòst será este año el día 29 de octubre

Cambio de fecha para reactivarla y darle singularidad

El Ayuntamiento de Bossòst, junto al sector ganadero del municipio, ha decidido cambiar la fecha de celebración de la feria de otoño, que este 2016 tendrá lugar el día 29 de octubre, coincidiendo con Era Mongetada. “Con este cambio, queremos reactivar nuestra feria y darle singularidad vinculándola con la gastronomía autóctona y todas las actividades relacionadas con Era Mongetada, como los juegos agrícolas y las visitas culturales”, ha explicado el alcalde Amador Marqués.

Hasta ahora, la feria se celebraba el día 5 de octubre, abriendo la temporada de ferias del Valle de Aran, pero año tras año iba perdiendo afluencia de público, que esperaba las jornadas siguientes para asistir a las ferias de los otros pueblos araneses. Además, tradicionalmente la feria de Bossòst era el 20 de octubre.

Bossòst compta amb dos restaurants de la categoria Bib Gourmand de la Guia Michelin

L’Ajuntament felicita El Portalet i Er Occitan perquè aporten renom i distinció gastronòmica al municipi

El municipi de Bossòst compta amb dos restaurants de la categoria Bib Gourmand de la Guia Michelin, reconeguts per l’alta gastronomia i el bon preu (menys de 35 euros) que ofereixen. Són El Portalet i Er Occitan. Aquesta distinció ha motivat la felicitació de l’alcalde Amador Marqués “per la feina ben feta”, ja que “aporta renom al municipi, que es caracteritza per l’excel·lència gastronòmica a preus raonables”.

Dels 9 restaurants de la categoria Bib Gourmand que hi ha a la província, 4 es troben a la Vall d’Aran i 2 només a Bossòst. “Aquest potencial fa de Bossòst una població singular per la seva gastronomia i els serveis relacionats, oberta durant tot l’any a aquest tipus de turisme que busca qualitat i bones experiències culinàries”, ha declarat Marqués.